Sikkerhed ved tagarbejde

Sikkerhed ved tagarbejde

Sikkerhed ved tagarbejde er en vigtig del af enhver byggeplads, hvor arbejdere udfører opgaver på tagkonstruktioner. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de ansatte er uddannet og udstyret med de nødvendige værktøjer til at udføre arbejdet sikkert. Dette inkluderer brugen af ​​rækværk, sikkerhedsnet og stilladser.

Hvert år kommer mange personer alvorligt til skade eller dør, fordi de styrter ned fra taget, mens de arbejder. Ulykkerne sker blandt andet, når ansatte går på tagplader, der ikke er bæredygtige, såsom cementbølgeplader, glasplader og PVC-plader.

Sikkerhed ved tagarbejde

Sikkerhed ved tagarbejde: Vigtige forholdsregler og bedste praksis

Arbejdsgivere skal også tage hensyn til de forskellige risici, der er forbundet med tagarbejde, såsom risikoen for at falde gennem taget eller ved tagfoden. Derfor skal der sikres mod nedstyrtning ved tagfoden, når tagfoden er mere end 2 meter over underlaget, og der vil forekomme arbejde eller færdsel i en højde af mere end 5 meter over underlaget. Det er vigtigt at have en god planlægning og brug af faldsikringsudstyr for at øge sikkerheden for arbejderne.

Tætning af tag

Tætning af tagpap

Aug 23, 2022

Tagarbejde i København

Inddækning af skorsten

Oct 14, 2021

Tagarbejde

Reparation af tagsten

Dec 07, 2023

Grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Når man arbejder på et tag, er det vigtigt at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå ulykker. Her er nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, der bør overvejes:

Sikkerhedsudstyr

Det er vigtigt at bruge det nødvendige sikkerhedsudstyr, når man arbejder på et tag. Dette kan omfatte:

 • Sikkerhedsseler og -linjer: Disse kan hjælpe med at forhindre fald ved at holde arbejderen fastgjort til taget.
 • Rækværk: Rækværk kan hjælpe med at forhindre fald ved at skabe en barriere langs tagkanten.
 • Sikkerhedsnet: Sikkerhedsnet kan hjælpe med at forhindre fald ved at opfange arbejderen, hvis han eller hun falder.
 • Hjelme: Hjelme kan beskytte arbejderens hoved mod stød og faldende genstande.

Adgangsveje og arbejdsplatforme

Det er vigtigt at have sikre adgangsveje og arbejdsplatforme, når man arbejder på et tag. Dette kan omfatte:

 • Stilladser: Stilladser kan give en sikker adgangsvej og arbejdsplatform til taget.
 • Tagstiger: Tagstiger kan give en sikker adgangsvej til taget.
 • Gangbroer: Gangbroer kan give en sikker arbejdsplatform på taget.
 • Bæredygtige tagplader: Det er vigtigt at bruge bæredygtige tagplader for at undgå gennemstyrtning. Tagpladerne skal være i god stand og monteret korrekt.

Det er vigtigt at følge de relevante sikkerhedsprocedurer og -regler, når man arbejder på et tag. Arbejdsgiveren har ansvaret for at sikre, at de ansatte har den nødvendige træning og udstyr til at udføre arbejdet sikkert.

Risikovurdering ved tagarbejde

Når man udfører tagarbejde, er det vigtigt at udføre en grundig risikovurdering, inden man går i gang med arbejdet. Risikovurderingen skal identificere de farer og risici, der er forbundet med arbejdet, og planlægge de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at minimere disse risici.

Identifikation af risici

Før man kan planlægge sikkerhedsforanstaltninger, er det vigtigt at identificere de risici, der er forbundet med tagarbejde. Nogle af de mest almindelige risici ved tagarbejde omfatter:

 • Risiko for at falde ned fra taget
 • Risiko for at falde gennem taget
 • Risiko for at blive ramt af faldende genstande eller materialer
 • Risiko for at arbejde med farlige materialer, såsom asbest

For at identificere disse risici skal man undersøge tagets tilstand, tagets hældning, tagets højde og omgivelserne omkring taget. Det er også vigtigt at tage hensyn til vejret og andre faktorer, der kan påvirke sikkerheden.

Planlægning af sikkerhedsforanstaltninger

Når man har identificeret de risici, der er forbundet med tagarbejde, skal man planlægge de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at minimere disse risici. Nogle af de mest almindelige sikkerhedsforanstaltninger omfatter:

 • Brug af sikkerhedsudstyr, såsom faldsikringsudstyr, sikkerhedsnet og rækværk
 • Brug af stilladser og stiger til at sikre adgang til taget
 • Dækning af åbninger i taget med plader for at forhindre fald gennem taget
 • Brug af personligt beskyttelsesudstyr, såsom hjelme og sikkerhedssko

Det er også vigtigt at sørge for, at alle medarbejdere har den nødvendige træning og uddannelse til at udføre tagarbejde sikkert. Derudover skal man sørge for at overholde alle relevante love og regler for tagarbejde, herunder Arbejdstilsynets vejledninger og Håndbogen – arbejdsmiljø Bygge og Anlæg, som er udarbejdet af BFA Bygge & Anlæg.

Uddannelse og træning

Når det kommer til sikkerhed ved tagarbejde, er uddannelse og træning af stor betydning. Det er vigtigt at have de nødvendige færdigheder og viden for at udføre arbejdet sikkert og effektivt. Der er flere kurser og certificeringer, der kan hjælpe med at opnå den nødvendige træning og viden.

Kurser i sikkerhed

Der er flere kurser tilgængelige, som kan hjælpe med at opnå den nødvendige træning i sikkerhed ved tagarbejde. Disse kurser kan variere i længde og omfang, men de vil typisk dække emner som brug af personligt beskyttelsesudstyr, korrekt brug af værktøj og udstyr, og risikovurdering af arbejdspladsen.

Et eksempel på et kursus er “Tagdækning”, som tilbydes af AMU-kurser. Dette kursus opfylder uddannelseskravene vedrørende sikkerhed med tagdækning med bitumen og asfaltmaterialer i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1978 af 27/.

Certificeringer og kompetencer

For at arbejde med tagdækning, er der visse certificeringer og kompetencer, der kan være nødvendige. Disse certificeringer og kompetencer kan variere afhængigt af den specifikke type tagarbejde.

En certificering, der kan være nødvendig, er “Sikkerhed ved arbejde i højden”, som tilbydes af ArbejdsmiljøEksperten. Dette kursus er en supplerende arbejdsmiljøuddannelse §9 for AMO på bygge-anlægsområdet og varer en halv dag.

Det er vigtigt at have de nødvendige certificeringer og kompetencer for at kunne udføre tagarbejde sikkert og effektivt.

Lovgivning og standarder

Nationale love

I Danmark er der flere love og regler, der skal overholdes, når man arbejder på tage. Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde skal arbejdsgiveren sørge for, at der er taget de nødvendige forholdsregler for at undgå nedstyrtning. Det kan fx ske ved brug af rækværk, sikkerhedsnet og stillads.

Derudover skal der også tages hensyn til andre love og regler, som fx arbejdsmiljøloven, bygningsreglementet og brandteknisk vejledning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kravene kan variere alt efter, hvilken type tag man arbejder på, og hvor højt oppe man befinder sig.

Branchestandarder

Udover de nationale love og regler, er der også en række branchestandarder, der skal overholdes, når man arbejder på tage. Branchestandarderne er udarbejdet af brancheforeninger og andre interesseorganisationer og har til formål at sikre, at arbejdet udføres på en sikker og forsvarlig måde.

En af de mest kendte branchestandarder er DS/EN 795, som beskriver kravene til personlige beskyttelsesmidler mod fald fra højder. Derudover findes der også en række standarder for fx stilladser, stiger og tagdækning, som kan være relevante at kende til, når man arbejder på tage.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at branchestandarderne ikke kan erstatte de nationale love og regler, men derimod skal ses som et supplement hertil.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal man tage ved privat tagarbejde?

Når man udfører tagarbejde på privat ejendom, er det vigtigt at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå ulykker. Det anbefales at bruge rækværk, sikkerhedsnet og stillads for at undgå faldulykker. Det er også vigtigt at undersøge tagets tilstand og sikre, at det er bæredygtigt, før man går på taget. Hvis man er i tvivl om, hvordan man kan udføre tagarbejdet sikkert, kan man kontakte en professionel tagdækker.

Hvordan skal rækværk konstrueres for at sikre sikkerheden ved tagarbejde?

Rækværk er en vigtig sikkerhedsforanstaltning ved tagarbejde. Det er vigtigt, at rækværket er konstrueret på en måde, der sikrer, at det ikke kan give efter eller falde ned. Rækværket skal også have en passende højde, så det kan forhindre faldulykker. Arbejdstilsynet har udarbejdet specifikke retningslinjer for, hvordan rækværk skal konstrueres for at sikre sikkerheden ved tagarbejde.

Hvad er reglerne for faldsikring når man arbejder på taget?

Faldsikring er en vigtig sikkerhedsforanstaltning ved tagarbejde. Reglerne for faldsikring afhænger af arbejdets art og risikoen for fald. Hvis risikoen for fald er høj, skal der bruges faldsikringsudstyr som fx faldsikringsliner, faldsikringssele og faldsikringsnet. Arbejdstilsynet har udarbejdet specifikke retningslinjer for, hvordan faldsikring skal udføres ved tagarbejde.

Hvilke vejledninger tilbyder Arbejdstilsynet omkring sikkerhed ved arbejde på tage?

Arbejdstilsynet tilbyder en række vejledninger om sikkerhed ved arbejde på tage. Disse vejledninger omfatter bl.a. retningslinjer for tagarbejde, rækværk og faldsikring, samt vejledninger om arbejdsmiljø og sikkerhed generelt. Disse vejledninger kan være nyttige for både arbejdsgivere og arbejdstagere, der udfører tagarbejde.

Under hvilke vejrforhold er det sikrest at udføre tagarbejde?

Det er vigtigt at udføre tagarbejde under passende vejrforhold for at sikre sikkerheden. Det er bedst at undgå at udføre tagarbejde i regnvejr, sne eller is, da disse forhold kan gøre taget glat og øge risikoen for faldulykker. Det er også vigtigt at undgå at udføre tagarbejde i stærk vind, da det kan gøre det vanskeligt at arbejde sikkert på taget.

Hvad er kravene til en gangbro, når man arbejder på tag?

En gangbro er en vigtig sikkerhedsforanstaltning ved tagarbejde. En gangbro skal være bæredygtig og stabil og have en passende bredde og højde, så den kan bruges sikkert. Arbejdstilsynet har udarbejdet specifikke retningslinjer for, hvordan en gangbro skal konstrueres for at sikre sikkerheden ved tagarbejde. Det er vigtigt at følge disse retningslinjer for at undgå ulykker.